• نان سنگک سبزیجات

نان سنگک سبزیجات داغ و تازه از بهترین نانوایی های محله شما خریداری می شود.

برای جلوگیری از خمیر شدن نان  آن را در هوای آزاد برش  داده و  پس از بسته بندی تحویل کاربران گرامی داده می شود.

لازم به ذکر است که زمان سفارش این نان از ساعت 7 الی 10 صبح می باشد.

نان سنگک سبزیجات

  • 5,000 تومان